Julen 2020. 2020 har vært et spesielt år, hvor store deler av året har vært preget av korona epidemien. For borettslaget har det ført til at vi ikke har kunnet gjennomføre dugnader på vanlig måte, og styret har i perioder gjennomført styremøter på nett. Generalforsamlingen i våres ble også gjennomført helt annerledes enn normalt. Det…

Les mer