Informasjon Høsten 2023

HAGA BORETTSLAG – HØSTEN 2023

 

Hei alle sammen.

Det meste av sommeren er over for i år, og det har vært en sommer med veldig blandet vær, og også til tider mye regn. Juni var vel den beste sommermåneden 😊

Haga borettslag har tatt ned 3 store trær i sommer. Dette var 2 store bjørketrær ved Blåklokkeveien 19/20, og et stort grantre utenfor Blåklokkeveien 12/7. Dette var trær som stod for nærme bebyggelse for 2 av dem, mens det store grantreet hadde begynnende råte. Til våren vil vi plante et mindre tre der det store grantreet stod.

I løpet av vinteren har vi foretatt radonmålinger. Det har vært firma Radongruppen som har stått for dette. Vi har fått analyseresultatet av disse målingene, og vi har ca.10 boenheter i borettslaget hvor det skal gjøres tiltak. Radongruppen skal på befaring i enkelte leiligheter, og vil deretter sørge for nødvendige tiltak der hvor det er nødvendig. Hele analyserapporten ligger på hjemmesiden til Haga borettslag.

Styret har observert at flere lagrer private eiendeler i fellesareal i blokker, utenfor boder mv. Dette er ikke tillatt, og styret ber om at dette fjernes. Dette handler om brannsikkerhet og fremkommelighet mv. Dette må ordnes snarest. Styret vil om kort tid ha en ny befaring, og forventer at dette da er fjernet.

Styret har vært i kontakt med et firma for å få justert og kontrollert ventilasjonsanlegget i blokkene. Vi vil også etter hvert vurdere rensing av ventilasjonsanlegg, da også ventilasjonsanleggene som er i de enkelte rekkehus.

Styret ser at det hos flere i rekkehusene gror til på plassen ved inngangspartiene. Styret ber om at den enkelte forsøker å holde dette pent og ordentlig. Dette slik at vi sammen kan ha et flott bomiljø.

I sommer har flere beboere i den nederste gaten med rekkehus vært i kontakt med styret angående støy fra barn og unge. Borettslaget har i alle år hatt barn og unge, og det har vært et flott sted for oppvekst. Støyen som har vært i sommer har imidlertid vært så voldsom at det har vært til sjenanse for mange beboere. Slik skal vi ikke ha det, og styret ber om at foreldre ordner dette.

Styret følger med på hva som skjer i forhold til Easee ladebokser for tiden. Vi har fått forsikringer om at infrastrukturen vår uansett kan benyttes opp mot andre typer ladebokser. Vi blir holdt informert av Elaway, ladeselskapet vi benytter for administrasjon av ladeanlegget.

 

Styret ønsker alle en fin sensommer og høst.