V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Vedtekten finner du her: Om oss

Ventilasjon i blokkene – montering av kjøkkenventilator/mekaniske vifter:
Ventilasjonsanlegget i blokkene er konstruert slik at man kun kan benytte kjøkkenventilator som er beregnet for bruk i fellesanlegg. Man må ha ventilator uten motor, med spjeld, som strupes ned når ventilatoren ikke er i bruk.
Man kan også benytte vifte med kullfilter, men da må det monteres en ventil etter spesielle anvisninger. Kontakt styret for ytterligere informasjon vedrørende denne typen vifte.
Bakgrunnen for at styret kommer med denne påminnelsen er at vi har erfart at avtrekket fra leilighetene blir påvirket hvis man har montert kjøkkenvifte med motor. Det skapes overtrykk i avtrekksanlegget, noe som igjen fører til luktproblematikk mellom leiligheter.
Styret ber derfor beboere være oppmerksom på dette når/hvis man skal bytte kjøkkenventilator. Styret har allerede bedt enkelte beboere bytte kjøkkenventilator som har egen motor.
Styret ser det ikke som sin oppgave å reklamere for enkelte kjøkkenventilatorer, men vil for enkelthets skyld bare opplyse om at Mega Flis AS, Orkidehøgda, Mjøndalen, forhandler Flexit kjøkkenventilator i ulike varianter til bruk i fellesanlegg.
Mekaniske avtrekksvifter fra wc-rom og bad må heller ikke monteres. De vil påvirke ventilasjonsanlegget på samme måte som kjøkkenventilator med motor.
Styret vil på neste generalforsamling be om at vedtektene for borettslaget får en tilføyelse hvor det fremkommer at man kun kan benytte kjøkkenventilator beregnet for fellesanlegg.

Verandaer:
De innvendige flatene på verandaen er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Varmepumper:
Styret må søkes før man går til anskaffelse av varmepumpe.

Varmtvannsbereder:
Alle varmtvannsberedere er byttet ut de senere år.

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.