S

Støy:
Vi ber alle beboere og leietakere om å respektere borettslagets husordensregler og ta tilbørlig hensyn til alminnelig nattero i tidsrommet kl. 23:00 – 07:00 (08:00 på helligdager).

Styret:
Styret består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Søppel:
Søppel skal legges i søppelbeholdere som tillates levert via RfDs henteordning (papir/restavfall/våtorganisk og glass- og metall beholdere). Det er flere returpunkt i borettslaget.
All annen søppel leveres på Mile.
Det er viktig at borettslagets eiendom holdes fritt for søppel.
Annet søppel som lagres/settes ved returpunktenen eller i fellesområder medfører ektra utgifter til borettslaget og vil bli forfulgt.