P

Parkering:
Parkering langs veiene eller på snuplasser er bare tillatt for av- og pålessing. Det er viktig at slik parkering ikke hindrer utrykningskjøretøyer eller annen ferdsel. Kjøring på veiene inn foran blokkene er bare tillatt mellom kl. 07.00 og kl. 22.00. Se borettslagets vedtekter for mer informasjon ang. parkering.

Peisovner:
Borettslaget er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte andelseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv. Dette gjelder for alle rekkehus.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.