O

Olje / overflatebehandling:
Den enkelte andelseier er ansvarlig for overflatebehandling av sin terrasse, både utvendig og innvendig. Denne jobben bør gjøres minst annethvert år.