N

Nøkler/fjernkontroll garasjeanlegg: 

Bortkomne eller tap av nøkler meldes umiddelbart til borettslagets styre.
Rekvisisjon for bestilling av nye nøkler fås ved henvendelse til styret. Nye nøkler betales av beboer. Ta bilde av eksisterende nøkler, så har du nummeret på nøkkelen ved eventuell ny bestilling.
Fjernkontroll til garasjeanlegg, kan bestilles ved å henvende seg til styret. Denne betales også av beboer. Pris for ny fjernkontroll er pr. april 2020 750 kroner.