F

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Forsikring:
Borettslaget har forsikret bygningene i Gjensidige forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forsikringssaker/skader: 

Normal prosedyre er at beboer melder ifra til styreleder eller styremedlem som igjen melder dette inn til NBBO Byggtek. Dette meldes da til en av nedenstående.
Hvis beboer ikke får kontakt med noen i styret kan beboer ta direkte kontakt med NBBO Byggtek.

Hvis skaden skjer utenfor normal arbeidstid, helger, helligdager etc. og det trengs øyeblikkelig hjelp kan skaden meldes direkte til Gjensidige på 915 03100 (døgnåpen).

Får man ikke kontakt med Gjensidige raskt og det er stort behov for umiddelbare tiltak så kan en av forsikringsselskapets samarbeidspartnere benyttes.

Recover Nordic døgnvakt 815 55 299
SSG døgnvakt 03360
Polygon døgnvakt 05365
Reco Bygg og skadeteknikk døgnvakt 02498

Saksgang/fremdrift:

  • NBBO Byggtek får melding om skade og avtaler besiktelsestid med beboer.
  • NBBO Byggtek oppretter skaderapport og melder skaden til Gjensidige.
  • NBBO Byggtek skaffer nødvendige håndverkere for utbedring av skaden.
  • Når skaden er ferdig utbedret vil boligselskapet motta faktura for jobben. Boligselskapet betaler denne.
  • NBBO Byggtek sender erstatningskrav til Gjensidige.
  • Gjensidige utbetaler kravet til boligselskapet, fratrukket egenandel.

 

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no