E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesing, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.

El-Biler:

Beboere som anskaffer seg el-bil, kan bare benytte kontakten i garasjen som er tilknyttet boretsslagets fellesanlegg eller kontakt tilknyttet beboerens eget anlegg, til lading av bilen. Hvis beboere benytter kontakten i garasjen, skal beboeren ha egen strømmåler tilknyttet kontakten. Anskaffelse og montering av slik strømmåler, betales av beboeren.