D

Dugnad:

Haga borettslag har to dugnader i året. 1 på våren og en på høsten. Informasjon om dato og tidspunkt blir publisert på websiden i god tid. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Er tillatt i Haga borettslag. Alle dyr skal registreres hos styret og man må søke styret før man anskaffer dyr. Før man kontakter styret må det også avklares med alle i oppgangen, dette gjøres av beboer. (Gjelder blokkene) Se borettslagets vedtekter for mer informasjon.
Det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder og katter skal holdes i bånd på hele borettslagets tomt, og ekskrementer skal fjernes.